KDO JSME

Kdo jsme? Jsme skupina studentů zapálených do angličtiny a výuky dětí. Tábor pořádáme pod záštitou Klubu Polabiny IV a SŠ cestovního ruchu a grafického designu, Pardubice. Náš tým má bohaté zkušeností s angličtinou i se vzděláváním dětí.

Náš tým

Jan Španiel

Jmenuji se Honza Španiel, je mi 21 let a pocházím z Pardubic. Roku 2022 jsem maturoval na Gymnáziu, Pardubice, Dašická, nyní studuji Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se věnuji doučování dětí, doučuji zejména český a anglický jazyk. Angličtině se věnuji již 15 let. Jsem držitelem certfikátu C2. Díky zkušenostem s doučováním umím pracovat s dětmi s poruchami pozornosti či s dětmi z cizojazyčného prostředí. Již několik let také působím jako instruktor na různých dětských táborech. Na táboře se věnuji zejména nastavení procesu výuky a jejímu přizpůsobení individuálním potřebám dítěte.

Eliška Kulhánková

Jmenuji se Eliška Kulhánková a je mi 21 let. V roce 2020 jsem absolvovala gymnázium Dašická a nyní třetím rokem studuji učitelství společenských věd a francouzštiny na UHK. V rámci svého studia jsem dvakrát vyjela na semestrální Erasmus+ pobyt do zahraničí, a to nejprve do francouzského Bordeaux, podruhé pak do rumunské Bukurešti. Nasbírala jsem tedy mimo jiné zkušenosti z odlišných výukových metod, které ráda budu využívat v další lektorské praxi. Angličtině se věnuji od 5 let a stále ji aktivně používám v rámci doučování, cest do zahraničí i mezinárodních akcí. 

Jakub Kováč

Jmenuji se Jakub Kováč, je mi 22 let a jsem z Pardubic. Od roku 2021 studuju v Praze na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Angličtinu a Informatiku. Na tábory jezdím od svých 9 let a na svůj hlavní tábor jezdím už 6 let jako vedoucí. Ve volném čase se také věnuji doučování angličtiny pro první a druhý stupeň. Zkušenosti s učením dětí mám i z praxí v rámcí svého pedagogického studia. Na tábor se hodně těším a věřím, že si to spolu všichni užijeme.

Viktorie Chrapanová

Jmenuji se Viktorie Chrapanová a již třetím rokem studuji na Univerzitě Hradec Králové obor učitelství matematiky a biologie. Od mala mě dětské tábory naplňují radostí a ráda přináším nezapomenutelné zážitky i pro ostatní děti. Během svých pedagogických studií jsem získala cenné zkušenosti s výukou dětí a propojováním znalostí z různých oblastí. Angličtinu se učím od svých sedmi let a úspěšně jsem z ní absolvovala maturitní zkoušku. Mé časté cestování od útlého věku mi umožnilo ponořit se do anglického jazyka a nabrat bohaté zkušenosti, které ráda předávám dál. S dětmi se učíme především zábavnou formou, což zaručuje efektivní a příjemné osvojení jazyka. Z letošního léta společně uděláme nezapomenutelné dobrodružství pro všechny táborníky!

Vladislav Sedláček

Jmenuji se Vladislav Sedláček, pocházím z Nové Paky a jsem studentem posledního ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, obor anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. Anglický jazyk se učím od tří let a jsem držitelem Cambridge English certifikátu potvrzující mou úroveň C2. Angličtinu vyučuji již 5 let a mám zkušenosti s výukou dětí i dospělých individuálně i ve skupinách 4 až 5 studentů, a to jak v prezenční, tak online formě, a s výukou obchodní angličtiny v různých firmách. Již rok také působím na základní škole, kde učím žáky třetí, čtvrté, sedmé a deváté třídy. V neposlední řadě bych zmínil mou spolupráci s Bronislavem Sobotkou, významnou osobností v anglickém lektorství, díky které jsem získal nesmírné znalosti a zkušenosti s výukou studentů všech věkových kategorií.

Natálie Kratochvílová

Jmenuji se Natálie Kratochvílová, je mi 21 let a jsem již třetím rokem studentkou Univerzity Hradec Králové. Anglicky se učím od svých 6 let a nyní angličtinu studuji i na vysoké škole společně se společenskými vědami se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě. Zkušenost s jazykem mám také ze zahraničí, kdy jsem na půl roku vyjela studovat do Norska v rámci programu Erasmus a do Miami na třítýdenní jazykový pobyt. S dětmi různého věku pracuji již několik let jakožto trenérka sportovního aerobiku, a také při studiu doučuji.

Adéla Makarová

Jmenuji se Adéla Makarová, je mi 21 let a pocházím z Pardubic. Momentálně studuji český jazyk a biologii se zaměřením na vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Angličtinu se učím od svých 5 let, úspěšně jsem z ní složila maturitní zkoušku a nyní se studiu angličtiny věnuji ve svém volném čase. Dva roky jsem pracovala jako zaměstnankyně dětského koutku v Pardubicích. Během studia se intenzivně věnuji výuce dětí a dospělých (i cizinců) českého a anglického jazyka.

Kateřina Kudláčková

Jmenuji se Kateřina Kudláčková a je mi 19 let. Pocházím z Pardubic a prvním rokem studuji na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Anglicky se učím od svých pěti let a od té doby jsem se účastnila několika anglických olympiád. Zároveň jsem se naučila anglicky díky hodinám s rodilými mluvčími. Studovala jsem na Gymnáziu Dašická, kde jsem státně z angličtiny odmaturovala. Momentálně pokračuji ve studiu anglického jazyka a snažím se rozvíjet svoje jazykové schopnosti při pobytech v zahraničí. Mám spoustu zkušeností s prací s dětmi různého věku, ať už na různých táborech nebo jiných akcích.

Milan Král

Jmenuji se Milan Král, je mi 20 let a studuji na Vysoké škole ekonomické v Praze. Angličtině se věnuji již od dětství a těším se, že s dětmi budu moci sdílet své znalosti. Před studiem vysoké školy jsem navštěvoval Gymnázium Dašická v Pardubicích. Roku 2022 jsem maturoval mimo jiné z anglického jazyka, dále jsem si angličtinu rozšiřoval i v zahraničí. Mám bohaté zkušenosti s doučováním dětí, ze kterých čerpám při přípravě interaktivního a zábavného programu výuky na táboře. Věřím, že tábor bude pro děti příležitostí zdokonalit své jazykové schopnosti, ale také prožít týden plný zábavy s kamarády.

Lucie Maisnerová

Jmenuji se Lucie Maisnerová, je mi 21 let a pocházím z Hradce Králové. Studuji prvním rokem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Anglickému jazyku se věnuji mnoho let, počínaje prvním stupněm základní školy, pravidelně jsem navštěvovala kurzy anglického jazyka pro pokročilé a úspěšně jsem složila anglickou jazykovou zkoušku FCE na úrovni C1, přičemž se angličtině aktivně věnuji na denní bázi dodnes, a to nejen v rámci školy, ale i v mém soukromém životě. Mám bohaté zkušenosti s doučováním anglického jazyka, jakož i zkušenosti s dětmi, protože jsem v minulém roce působila jako vedoucí oddílu na letním táboře.

Matyáš Studnička

Jmenuji se Matyáš Studnička, je mi 21 let a již třetím rokem studuji produktový design na Edinburské Napier Univerzitě ve Skotsku. V zahraničí žiji od svých 15 let, což mi dalo skvělou příležitost porozumět mezinárodnímu prostředí a poznání různých kultur. Své zkušenosti a dovednosti domluvení se v anglickém jazyce rád sdílím s dětmi v podobě interaktivní výuky. Například, minulé léto jsem v anglickém jazyce přednášel na základní škole v Pardubicích o studiu v zahraničí. V praxi instruktora a vedoucího dětských letním táborů jsem již šestým rokem.

Nyní již víte, kdo jsme. Jaký program letos náš tým připravil si můžete prohlídnout zde.